CXT-2018-0003:Evolución do sistema de xestión dos procesos de explotación, mediante tramitación documentalmente simplificada. - ID: 274430

Publicado el: 14/02/2018
CXT-2018-0003:Evolución do sistema de xestión dos procesos de explotación, mediante tramitación documentalmente simplificada. - ID: 274430
Fuente: WWW.CONTRATOSDEGALICIA.GAL

Estado: En curso Órgano de contratación: Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) Sistema de contratación: Non aplica Compra pública estratéxica: Non aplica Tipo de procedemento: Abertos Tipo de contrato: Servizos Importe: 202.314,05 € Data de publicación na plataforma: 14-02-2018 11:07    Selo REXEL: PR RWEB01 2018/220260 Lugar de

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas