La norma UNE 178.104 sobre interoperabilitat de Plataformes de Ciutats Intel·ligents, a informació pública

Publicado el: 18/07/2017
La norma UNE 178.104 sobre interoperabilitat de Plataformes de Ciutats Intel·ligents, a informació pública
Fuente: ENGINYERIAINFORMATICA.CAT

A Espanya més del 80% de la població viu en ciutats. En el context de les ciutats, hi ha diferents sistemes interns (residus, control d’enllumenat públic, pàrquings, control del trànsit, etc.) i externs (serveis de transport, ...

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK