El Ple del Consell acorda no declarar Bé Catalogat el monòlit de Sa Feixina

Publicado el: 18/07/2017
El Ple del Consell acorda no declarar Bé Catalogat el monòlit de Sa Feixina
Fuente: WWW.CONSELLDEMALLORCA.NET

Amb 18 vots a favor i 13 en contra, el ple ha aprovat la proposta de no catalogació que va elevar la Comissió de Patrimoni Històric, per majoria, el passat 14 de juliol. La proposta es fonamenta en els informes emesos pel Servei de Patrimoni Històric del Consell i en l'emès per l'Institut d'Estudis Baleàrics, entitat consultiva reconeguda per la Llei de Patrimoni de 1998.

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK