El Ministeri d'Educació negociarà retocs a les beques després del tancament dels universitaris

Publicado el: 18/07/2017
El Ministeri d'Educació negociarà retocs a les beques després del tancament dels universitaris
Fuente: WWW.BARCELONESJOVE.NET

El secretari general d'Universitats es compromet a crear una comissió mixta per revisar amb els estudiants i els rectors els llindars de renda per a l'accés a les ajudes També assegura que compliran amb les tres reunions anuals del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat, a les quals promet que assistirà el ministre d'Educació almenys una vegada "Hem de fer això

Sigues a leer en
Todavia no tenemos algunas noticias en este hashtag
Comentas
FACEBOOK