​El Govern inicia el procediment per a la confecció dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2018

Publicado el: 18/07/2017
​El Govern inicia el procediment per a la confecció dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2018
Fuente: WWW.CAIB.ES

La publicació de les normes per a l’elaboració del pressupost CAIB 2018 al butlletí oficial obre el termini als ens públics, a l’administració de la comunitat, i del sector públic instrumental per a presentar la documentació adient que permeti elaborar un avantprojecte de llei, a cura de la Direcció general de Pressuposts i Finançament de la

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK