El Govern aprova l'Oferta d'ocupació pública del 2017 de personal de serveis generals de l'Administració de la CAIB

Publicado el: 18/07/2017
El Govern aprova l'Oferta d'ocupació pública del 2017 de personal de serveis generals de l'Administració de la CAIB
Fuente: WWW.CAIB.ES

\  L’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 preveu 160 places, 109 de torn lliure i 51 de promoció interna \  Així mateix, cal tenir en compte les places que es varen aprovar els anys 2014, 2015 i 2016, que són 235 més

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK