Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018

Publicado el: 18/07/2017
Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018
Fuente: WWW.CAIB.ES

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK