Aprovat l'increment retributiu de l'1 % per al personal de la CAIB previst en els Pressuposts Generals de l'Estat

Publicado el: 18/07/2017
Aprovat l'increment retributiu de l'1 % per al personal de la CAIB previst en els Pressuposts Generals de l'Estat
Fuente: WWW.CAIB.ES

\  La mesura afecta el personal al servei de la CAIB i del Sector Públic Instrumental (SPI), els membres del Govern i altres càrrecs públics \  El pressupost de la CAIB per a l’any 2017 va preveure el crèdit corresponent per aplicar aquesta mesura 

Sigues a leer en
Noticias relacioladas
Comentas
FACEBOOK